Dia Primorska in 45. Slovenska pregledna razstava fotografij

dia-pregledna_2009_splet2

            40 let DIA Primorske

FK Nova Gorica vsako leto organizira dva fotografska natečaja pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije. Leta 2009 sta to bila 45. slovenska pregledna razstava fotografij  in Dia Primorska, ki je bila organizirana štiridesetič po vrsti.

Slednje se lahko udeležijo avtorji s Primorske in Slovenci iz tržaške, goriške in videmske pokrajine. Zaradi upada števila diapozitivov je bila razpisana samo digitalna kategorija, ohranili pa smo enak naslov zaradi tradicije. Svečana otvoritev se je odvila v galeriji OŠ Solkan, s katero klub sodeluje že mnogo let. Po končani projekciji fotografij je predsednik FZS g. Silvo Slapar podelil razstavljalske fotografske nazive, ki jih je potrdil umetniški svet FZS. Podeljeno je bilo sedemnajst nazivov fotograf 1. razreda FZS, pet nazivov kandidat za mojstra fotografije FZS ter dva naziva mojster fotografije FZS. Podeljena so bila tudi priznanja za najboljše društvo ali klub, najboljšega avtorja, najboljši posnetek.Na natečaju Dia Primorska je sodelovalo 36 avtorjev z 216-imi posnetki, pri 45. Slovenski pregledni razstavi fotografij pa 87 avtorjev s 346-imi deli. Žirijo so sestavljali Mirko Bijuklič MF FZS, Flavio Mosetti MF FZS in Pavle Medvešček, akademski slikar. 

      

           Žiriranje

zirija_pregledna

 

            Izbira nagrad

zirija_nagrade

 Fotogalerija:

Nagrajene fotografije

Otvoritev razstave