Obvestila

Občni zbor

V imenu Izvršnega odbora Vas vljudno vabim na občni zbor Foto kluba Nova Gorica, ki bo v ponedeljek,28. januarja 2019 ob 20.00 uri v prostorih Fundacije Zdenke Gustinčič (sejna dvorana v prvem nadstropju) na Tumovi 5 v Novi Gorici.

Dnevni red:

-Predsednikov uvodni pozdrav

-Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

-Poročila za leto 2018: poročilo predsednika, blagajniško poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije

-Razrešitev dosedanjih organov foto kluba

-Volitve novih organov foto kluba

-Plan dela foto kluba za leto 2019

-Finančni plan za leto 2019

-Sklepi in drugi predlogi

-Razno

Prosim, da se zaradi sklepčnosti, občnega zbora zanesljivo udeležite.

Simon Kovačič

 

 

 

 

 

 

Klubski sestanki

Sporočamo, da smo zamenjali prostore ponedeljkovih srečanj. Po novem se srečujemo ob 20uri v prostorih USTANOVE ZDENKE GUSTINČIČ- FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE na Tumovi 5 Nova Gorica.

Zemljevid

tumova

IO FKNG