Ogled črpalne hidroelektrarne Avče

che_avce_splet

Člani FK Nova Gorica smo na uradni otvoritvi predstavili svoja dela s skupinske razstave Nebesni atelje,  dan kasneje pa smo si imeli možnost ogledati samo notranjost črpalne hidroelektrarne. Bilo je poučno in zanimivo. 

Družba Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., s krajšim imenom SENG, je konec leta 2009 zaključila petletni projekt izgradnje črpalne hidroelektrarne Avče.Zaradi neugodne strukture proizvodnih zmogljivosti Slovenija proizvede veliko nočnih viškov energije, ki na trgu dosegajo nizko ceno. V takih razmerah se je rodila ideja o izgradnji črpalne hidroelektrarne, ki s svojim delovanjem omogoča bolj ekonomično izrabo vodnih virov. V času nizkih cen električne energije, ponoči in ob koncu tedna, črpalna hidroelektrarna porablja električno energijo za črpanje vode v akumulacijsko jezero na Kanalskem Vrhu, v času visoke porabe in s tem visokih cen električne energije pa akumulirano vodo porablja za proizvodnjo električne energije. Je prva tovrstna hidroelektrarna v Sloveniji in ena izmed prvih reverzibilnih črpalnih elektrarn v Evropi. Uradna otvoritev je bila 30. marca 2010.

 

Tehnični podatki ČHE Avče

Maksimalni bruto padec: Hb = 521,00 m

Koristni volumen vode: Vk = 2.170.000 m³

Instalirani pretok (turbinski režim): Qi = 40 m³/s

Instalirani pretok (črpalni režim): Qč = 34 m³/s

Instalirana moč turbine: Pi = 185 MW

Instalirana moč črpanja: Pč = 180 MW

Letna proizvodnja električne energije: El = 426 GWh

Letna poraba energije za črpanje: Eč=553GWh 

 

več o projektu

več fotografij v galeriji