Miška Dušan

Neznani_avtor Miška Dušan se je začel resneje ukvarjati s fotografijo leta 1974. Medijsko okolje je bilo v tistih časih črno belo. Taka sta bila tisk in televizija. Barvne posnetke smo gledali samo na filmskem platnu. Uporaba barvne fotografije  v izrazne namene je predstavljala noviteto tudi za zahodni, tehnološko razvitejši svet. Vplivi novih fotografskih trendov, ki jih je zaznaval preko zahodne meje, so mu vzbudili negativni odnos do zapoznelega neo realizma, ki je prevladoval v jugoslovanski črno beli fotografski stvarnosti. Afiniteta do barv je bila razlog, da se je odločil preizkusiti v barvni fotografiji.  Izkazal se je za nadarjenega fotografa. V letih 1976 do 1984 se je po evidencah Fotografske Zveze Jugoslavije uvrščal med najuspešnejše jugoslovanske fotografe. Bil je aktivni borec za enako vrednotenje barvne in črno bele fotografije. S svojo dejavnostjo je pomembno prispeval k uveljavitvi  tako imenovane novogoriške šole barvne fotografije. Zagovarja tezo, da dobra barvna fotografija ni črno bela fotografija posneta v barvni tehniki. Za dober barvni posnetek je zaslužna predvsem barvna kompozicija. Barvitost posnetkov je bila izrazna značilnost fotografov novogoriške šole. Leta 1984 je prvi v Jugoslaviji izpolnil kriterije za naziv KM FZJ s predložitvijo kolekcije barvnih diapozitivov. S tem je dokazal, da je barvna fotografija lahko enakovredna črno beli fotografiji. FZS mu je leta 1993 podelila naziv Mojster fotografije.  Za uspehe na mednarodnih razstavah je prejel priznanji Mednarodne zveze za fotografsko umetnost AFIAP (leta 1996) in EFIAP (2000). Od leta 1972 aktivno sodeluje v klubskem življenju. Pri mentorskem delu je neusmiljen kritik in zagovornik visokih estetskih in izraznih kriterijev. Prepričan je, da za nastanek dobrega posnetka ni dovolj obvladovanje fotografske tehnike, ampak sta pogoj tudi splošna razgledanost in estetska  izobraženost fotografa. Meni, da lahko člani le z visoko kvalitetnimi posnetki ohranjajo ugled kluba. Za preizkus svojih sposobnost občasno pripravi samostojno razstavo.

 

Villalta (2000)...
Villalta (2000).jpg Villalta (2000).jpg
Asfalterja (200...
Asfalterja (2008).jpg Asfalterja (2008).jpg
E XXIV (1980).j...
E XXIV (1980).jpg E XXIV (1980).jpg
Karneval (1974)...
Karneval (1974).jpg Karneval (1974).jpg
Kompozicija (19...
Kompozicija (1977).jpg Kompozicija (1977).jpg
Lipica (1999).j...
Lipica (1999).jpg Lipica (1999).jpg
Monolog (1979)....
Monolog (1979).jpg Monolog (1979).jpg
Obrežje (1976)....
Obrežje (1976).jpg Obrežje (1976).jpg
Paleta (2006).j...
Paleta (2006).jpg Paleta (2006).jpg
Ribič (2010).jp...
Ribič (2010).jpg Ribič (2010).jpg
Rivolto (2010)....
Rivolto (2010).jpg Rivolto (2010).jpg
Toskana (2001)....
Toskana (2001).jpg Toskana (2001).jpg